Webbutik

Effektivare tillsyn inom växtnäringsområdet, Tillsynskampanjer - vägen framåt?

Rapporten beskriver Jordbruksverkets regeringsuppdrag att analysera och genomföra särskilda insatser för att stärka och effektivisera tillsynen inom växtnäringsområdet. Jordbruksverket valde att som särskild insats genomföra en tillsynskampanj för landets kommuner under 2012.

I rapporten beskrivs tillsynskampanjen och resultaten av utvärderingarna av kampanjen och Jordbruksverkets vägledning inom området. Dessutom beskriver rapporten hur Jordbruksverket kan ta tillvara på erfarenheter från tillsynskampanjen för att utveckla och stärka vägledningsarbetet i framtiden.

Tillsynskampanjen uppskattades av miljöinspektörerna ute i kommunerna och de vill att Jordbruksverket genomför fler tillsynskampanjer. Inspektörerna upplever att tillsynkampanjer ger dem ett bra stöd för att göra effektivare tillsynsbesök. De har särskilt uppskattat projektets webbforum.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
40
Utgiven:
2013-01-24
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
45 kr
Artikelnr:
RA12:34
Författare:
Helena Olsson
Anvisning: