Webbutik

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket fick i oktober 2011 i uppdrag av regeringen att analysera behov och utformning av nya mål för ekologisk produktion i det kommande landsbygds­programmet 2014-­2020. Uppdraget redovisas i denna rapport.

I uppdraget föreslås ett operativt mål för den ekologiska produktionen i det kommande landsbygdsprogrammet. Det föreslagna målet föranleds av effektanalyser där den ekologiska produktionens effekt på klimat, växtnäringsförluster, kemiska bekämp­nings medel, biologisk mångfald, landsbygdsutveckling, människors hälsa och djurvälfärd har analyserats.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
140
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
125 kr
Pris inkl moms:
132 kr
Artikelnr:
RA12:37
Författare:
Johan Wallander, Anna Wretling Clarin, Ann-Marie Dock Gustavsson, Jackis Lannek, Peter Wallenberg, Knut Per Hasund
Anvisning: