Webbutik

Byggnader för lammproduktion

Utvecklingen inom lammproduktionen i Sverige har gått i positiv riktning. Från att det under
1990-talet funnits cirka 200 000 vuxna får i Sverige, ligger antalet numera stadigt strax under
300 000.

Fåren kan användas till mycket; de ger skinn, kött, ull, mjölk och inte minst är de skickliga
miljövårdare. Lönsamheten inom branschen har länge varit svag. Fåren har därför oftast
inhysts i någon befintlig byggnad på gården. Det resulterar många gånger i problem såsom tung
arbetsmiljö och dålig djurmiljö eftersom byggnaderna inte är anpassade för får.

Den svaga lönsamheten har också bland annat bidragit till att det saknas byggnadsråd och
anvisningar om utformningen av moderna fårstallar. Den här skriften syftar till att ge tips och
råd kring fårstallar genom exempel från befintliga anläggningar och genom generella råd, både
för ny- och ombyggnation och för olika produktionsinriktningar.

Råden i skriften är generella och gäller både för stora och små besättningar, men kravet på att
stallet ska vara rationellt att arbeta i minskar naturligtvis i en liten besättning.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
Utgiven:
Pris exkl moms:
50 kr
Pris inkl moms:
53 kr
Artikelnr:
JO16:4
Författare:
Anvisning: