Webbutik

Tekniskt underlag - Havs- och fiskeriprogram 2014-2020

Denna rapport är en redovisning av regeringsuppdraget att ta fram ett tekniskt underlag till ett operativt havs- och fiskeriprogram
2014-2020.


Jordbruksverket presenterar i samråd med Havs- och vattenmyndigheten åtgärder som kan ligga till grund för det nya programmet.
Dessutom presenteras ett förslag till utformning av fiskeområden och förslag till stöd och organisation för genomförandet av programmet.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
194
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
125 kr
Pris inkl moms:
132 kr
Artikelnr:
RA12:29
Författare:
Lina Andersson
Anvisning: