Webbutik

Att söka och handlägga stöd i havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet 2021-2027

En processutvärdering med fokus på administration

Utvärderingen visar att det finns förbättringsmöjligheter inom administrationen av havs-, fiskeri-, och vattenbruksprogrammet 2023–2027. Jordbruksverket rekommenderas att ge stödsökande mer vägledning och se över den information som krävs i ansökan och hur den kan hämtas in. För att korta ner handläggningstiden bör rådgivandekommittén ha fler möten. Jordbruksverket bör också se över handläggarorganisationen samt utreda möjligheterna att förenkla programgenomförandet inför nästa programperiod.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
64
Utgiven:
2024-05-21
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV24:5
Författare:
Jenny Wallström och Göran Hallin, WSP Sverige
Anvisning: