Webbutik

Stöd till kompetensutveckling i landsbygdsprogrammet 2014–2022

En kartläggning av stödets måluppfyllelse och lärdomar av genomförandet

Jordbruksverket har under programperioden haft svårt att nå målet för antalet deltagare inom stöd till kompetensutveckling. Rapporten visar att den låga måluppfyllelsen kan bero på Jordbruksverkets interna hantering av stödet och på att målet för antal deltagare saknat en tydlig plats i stödhanteringen. Rapporten visar att förutsättningarna ser annorlunda ut för stödet i den strategiska planen, men att det finns fler åtgärder som Jordbruksverket kan vidta för att öka möjligheten att nå målen.


Visa mer
Visa mindre
Sidor:
58
Utgiven:
2024-04-18
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV24:3
Författare:
Isabelle Jensen
Anvisning: