Webbutik

Utvärdering av tekniskt stöd i landsbygdsprogrammet 2014–2022

Utvärderingen visar att merparten av det tekniska stödet har använts för programmets handläggning och genomförande. Jordbruksverket har bland annat genomfört många insatser för att minska administrationen, men utvärderingen kan inte visa att förenklingarna fått genomslag hos de som söker stöd. Även utvärdering och uppföljning har fått betydande resurser av det tekniska stödet. Rapporternas slutsatser och rekommendationer skulle dock kunna fångas upp på ett ännu bättre sätt.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
55
Utgiven:
2024-04-12
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV24:2
Författare:
Göran Hallin, Angelica Jörnling, Julia Karlberg
Anvisning: