Webbutik

Administrativ börda och Jordbruksverkets vägledning till stödmyndigheter

Processutvärdering av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027

Den strategiska planen innehåller flera förenklingar som ska minska den administrativa bördan för de som söker och handlägger stöden i planen. Rapporten visar dock att det är få förenklingar som har fått genomslag i stödmyndigheternas administration och för de som söker stöd. Rapporten visar också att vägledningen till stödmyndigheterna har förbättrats men behöver utvecklas för att handläggningen ska bli mer effektiv.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
121
Utgiven:
2024-02-26
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV24:1
Författare:
Clara Fägerlind, Anna Malmberg, Johannes Henriksson, Katarina Steijer, Magnus Berg, Qaisar Mahmood, Sara Sandberg
Anvisning: