Webbutik

Effekten på kolinlagring i åkermark

Utvärdering av stöd i landsbygdsprogrammet 2014–2022

Rapporten visar att stöden har gått till flera åtgärder som har en positiv men liten effekt på kolinlagringen. Exempel på sådana åtgärder är odling av fånggröda, anläggning av skyddszoner och vallodling. Vissa stöd har sannolikt haft en stor påverkan på om lantbrukarna har utfört åtgärderna. Ett exempel är ersättning för ekologisk produktion. Utvärderingen visar också att det finns ytterligare åtgärder med god effekt som inte gått att få stöd för, exempelvis reducerad jordbearbetning, mineralgödsling och gödsling med fastgödsel.


Visa mer
Visa mindre
Sidor:
64
Utgiven:
2023-11-29
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV23:9
Författare:
Maria Noring, Angelica Jörnling, Carl-Arvid Dahlöf, Ficre Zehaie, Anton Halvars Klintäng, Thomas Kätterer
Anvisning: