Webbutik

Greppa Näringen 2001–2020

En utvärdering av rådgivning med syfte att minska växtnäringsöverskottet och risken för näringsbelastning på vattendrag

För att utvärdera rådgivningen inom Greppa Näringen undersöks växtnäringsbalanserna hos gårdar som har fått rådgivning 2001–2020. Utvärderingen visar att det inte går att fastställa ett samband mellan mer rådgivning och ett minskat överskott i gårdarnas växtnäringsbalanser. Samtidigt visar utvärderingen att gårdar inom alla produktionsinriktningar i de flesta av Sveriges län har minskat sitt överskott av växtnäringsämnen i växtnäringsbalansen över tid. För att kunna uttala sig säkert om vilken effekt rådgivningen har, rekommenderas att rådgivningen i framtiden utvärderas genom att jämföra växtnäringsbalanser hos gårdar som har fått rådgivning och gårdar som inte har fått det.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
83
Utgiven:
2022-11-30
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV22:4
Författare:
Göran Hallin, Angelica Jörnling, Hanna Lindström, Manne Ölfvingsson, Sirje Pädam, Jenny Wallström
Anvisning: