Webbutik

Stöd till miljöåtgärder i skogen

En utvärdering av stöd i landsbygdsprogrammet 2014–2022

Utvärderingen visar att de miljöåtgärder som har gått att få stöd för under perioden är relevanta för att gynna biologisk mångfald och har koppling till flera miljömål. Det går dock inte att dra någon slutsats om själva stödets effekt på biologisk mångfald eller bidrag till att nå miljömålen. Utvärderingen visar också att stödets effektivitet kan öka på flera sätt. Bland annat rekommenderas insatser för att förbättra rådgivningen till skogsägare och mer stöd till insatser i områden med höga naturvärden.


Visa mer
Visa mindre
Sidor:
67
Utgiven:
2023-10-11
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV23:6
Författare:
Jonas Josefsson, Adam Ekholm
Anvisning: