Webbutik

Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020

En syntes av tidigare analyser och bedömning av stödens bidrag till målen i programmet

Tidigare analyser visar att programmet har bidragit på ett positivt sätt till tillväxt och hållbarhet. De flesta av programmets mål har nåtts eller är nära att nås. Stöden har bland annat bidragit till minskade bifångster och höjd bränsleeffektivitet inom fisket, höjd produktion inom vattenbruket samt ökad volym och ökat värde i det första försäljningsledet för fiskeri- och vattenbruksprodukter. För några stöd är resultaten dock lägre, till exempel bidraget till att utveckla skyddade områden till havs. Rapporten visar också att handläggningen av ansökningar om stöd behöver effektiviseras.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
40
Utgiven:
2023-09-01
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV23:4
Författare:
Tommy Jansson, Maria Lindström, Anton Höglin
Anvisning: