Webbutik

Stöd till kontroller och tillsyn samt skyddade områden

En utvärdering av stöd i havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020

Utvärderingen visar att stödet till kontroller och tillsyn har bidragit till att säkerställa att fiskerikontroller genomförs. Stödet har gått till Kustbevakningens kontroller och gjort att pengar öronmärkts för kontrollerna. Därmed har stödet bidragit till målet att främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler. Utvärderingen visar också att stödet till skyddade områden i havsmiljö är långt ifrån att nå målet för arealen skyddad miljö. Stödet har i stor utsträckning beviljats till kompetensutvecklande insatser, som långsiktigt kan öka arealen skyddad natur.


Visa mer
Visa mindre
Sidor:
46
Utgiven:
2023-08-15
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV23:3
Författare:
Tommy Jansson, Maria Lindström, Anton Höglin
Anvisning: