Webbutik

Att utvärdera och skapa långsiktiga effekter av leaderinsatser

Slutrapport

I denna rapport sammanfattas en utvärdering av hur man kan bedöma strukturella effekter av Leader, till exempel fler jobb, företag, besökare och invånare. Utvärderingen visar att ungefär hälften av analyserade insatser har lett till strukturella effekter i stor utsträckning. Utvärderingen visar också att det i EU-programmen, i leaderområdenas strategier och i ansökningarna om projektstöd finns brister i tydlighet om hur insatserna ska leda till effekter. För att de strukturella effekterna ska öka rekommenderas att fokus på effekter och effektmål stärks på alla nivåer i leaderarbetet. Rapporten innehåller även en modell för effektutvärdering som ska möjliggöra bedömningar av insatsernas strukturella effekter. Modellen bygger på en analys av statistik över leaderområdenas strukturella förändringar, en översikt av genomförda insatser i området och en enkät till projektägarna.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
62
Utgiven:
2023-01-23
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV23:1
Författare:
Mats Holmquist, Jörgen Johansson
Anvisning: