Webbutik

(kortversion) Förbättrad konkurrenskraft och tillväxt med hjälp av stöd?

Effekter av investeringsstöd och startstöd till vattenbruk och beredningsindustri i havs- och fiskeriprogrammet

Kortversion av rapport UTV22:3

I denna rapport utvärderas i vilken utsträckning investeringsstöd och startstöd till vattenbruket och beredningsindustrin har bidragit till att öka konkurrenskraften och tillväxten hos företagen som har fått stöd 2007–2019. Utvärderingen visar att investeringsstödet har bidragit till att stärka tillväxten inom vattenbruket och beredningsindustrin genom ökat produktionsvärde, och inom vattenbruket även genom ökad sysselsättning. Vattenbruksföretagen med startstöd har kommit igång med produktionen och ökat antalet anställda. Dock visar utvärderingen inga effekter av stöden på företagens produktivitet, som är en viktig faktor för långsiktig konkurrenskraft.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
32
Utgiven:
2022-10-17
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV22:3kort
Författare:
Johan Blomquist
Anvisning: