Webbutik

Utvärdering av stöd till samarbeten i landsbygdsprogrammet 2014–2020

Utvärderingen visar att samarbetsåtgärden i landsbygdsprogrammet har finansierat många olika samarbetsprojekt som enligt de som har fått stöd i stor utsträckning inte skulle ha genomförts utan stödet. En stor del av stödet har gått till att utveckla produkter, metoder, processer och tekniker. I utvärderingen framkommer också att det saknas en tydlighet i myndigheternas arbete och dokumentation, såväl i programbeskrivningen som i handlingsplaner och utlysningar. Utvärderingen identifierar flera framgångsfaktorer för välfungerande samarbeten, exempelvis att de som samarbetar i projektet har gemensamma behov och mål. Rapporten bygger på uppgifter från ansökningar och slutrapporter samt på enkäter och intervjuer.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
65
Utgiven:
2022-06-27
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV22:2
Författare:
Göran Hallin, Jenny Wallström
Anvisning: