Webbutik

Test av modell för utvärdering av leadereffekter

Delrapport 4

Den här delrapporten ingår i ett projekt som utvärderar hur Leader påverkar landsbygdsutveckling på lång sikt. Syftet med rapporten är att kontrollera användbarheten hos den modell för effektutvärdering av Leader som utvärderarna har utvecklat. Utvärderarna har testat modellen i två leaderområden och beskriver i rapporten testens resultat och hur modellen bör utvecklas.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
46
Utgiven:
2022-05-23
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV22:1
Författare:
Mats Holmquist, Jörgen Johansson
Anvisning: