Webbutik

Genomförande av innovationsstöd i landsbygdsprogrammet 2014–2020

Slutrapport för en löpande lärande utvärdering av EIP-Agri

Utvärderingens syfte är att studera process, genomförande och effekter av EIP-Agri 2014–2020 i Sverige. På så sätt ska utvärderingen bidra till att stärka utvecklingskraften i de insatser som genomförs inom EIP-Agri med stöd från landsbygdsprogrammet. Rapporten är en slutrapport och utgör den avslutande delen om en flerårig löpande lärande utvärdering av EIP-Agri som har genomförts av forskare från utvärderare från Umeå universitet. I rapporten diskuteras frågor kring genomförandet av EIP-Agri och dess möjliga effekter. Den innehåller också en kort sammanfattning av rapporten EIP-Agri: lärdomar från de första åren, som har publicerats tidigare i projektet.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
54
Utgiven:
2021-11-12
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV21:6
Författare:
Katarina Eckerberg, Therese Bjärstig, Matilda Miljand
Anvisning: