Webbutik

Klimatanpassning i EU-programmen 2014–2020

Syftet med utvärderingen är att kartlägga och skapa en förståelse för möjligheter till och förutsättningar för att finansiera klimatanpassningsåtgärder inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling. Rapporten fokuserar på två huvudsakliga frågeställningar i syfte att belysa i vilken utsträckning programmen bidrar till klimatanpassning och om programmens struktur och uppbyggnad möjliggör eller hindrar klimatanpassningsprojekt.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
54
Utgiven:
2021-10-15
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV21:5
Författare:
Göran Hallin, Sirje Pädam, Jenny Wallström
Anvisning: