Webbutik

Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i Kalmar län

Syftet med den här rapporten är att utvärdera anlagda våtmarker i Kalmar län och deras förmåga att avskilja näringsämnena kväve och fosfor i vattnet. Våtmarkerna som har studerats är anlagda på jordbruksmark och syftar till att minska näringsbelastningen i Östersjön där det finns en övergödningsproblematik.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
144
Utgiven:
2021-10-01
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV21:4
Författare:
Josefin Nilsson, Antonia Liess, Stefan Weisner
Anvisning: