Webbutik

Ersättning för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Effekter på miljö, klimat och landsbygdsutveckling

Syftet med utvärderingen är att undersöka hur ersättningen för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet 2014–2020 påverkar dels landsbygdsutveckling, dels miljö och klimat. Ersättningens effekter på landsbygdsutveckling undersöks bland annat utifrån aspekter som konkurrenskraft, lönsamhet, förädlingskedjor och diversifiering. Inom området miljö fokuserar utvärderingen på effekter på biologisk mångfald, hantering av gödsel och användning av växtskyddsmedel.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2021-12-15
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV21:3
Författare:
Lina Bjerke, Sara Johansson, Sara Grigoryan, Susanne Lindh
Anvisning: