Webbutik

Möjliga klimatåtgärder och styrmedel i ett framtida landsbygdsprogram

Syftet med utvärderingen är att bidra med kunskap om hur jordbrukets utsläpp av växthusgaser kan minskas på ett sätt som är lönsamt både för samhället och för lantbrukarna. Utvärderingen diskuterar de styrmedel som kan användas och drar slutsatser om hur landsbygdsprogrammets stöd och åtgärder skulle kunna bidra till minskade utsläpp.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
45
Utgiven:
2021-03-02
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV21:1
Författare:
Ewa Rabinowicz, Christian Jörgensen
Anvisning: