Webbutik

Landsbygdsprogrammets stöd och åtgärder för bättre vattenkvalitet 2014–2020

Syftet med utvärderingen är att ge kunskap om hur investeringsstöd inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 bidrar till miljömålet Ingen övergödning genom minskat växtnäringsläckage från jordbruksmark. Utvärderingen visar effekterna av stöden och belyser de faktorer som bidragit till eller hindrat att stödens mål uppfylls.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
74
Utgiven:
2021-02-04
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV20:6
Författare:
Frida Edström, Sara Grigoryan
Anvisning: