Webbutik

Utveckling och test av index för biologisk mångfald i ängs- och betesmarker

Syftet med rapporten är att undersöka möjligheter för att använda data och index för biologisk mångfald från generella miljöövervakningsprogram. På så sätt går det att följa biologisk mångfald i värdefulla ängs- och betesmarker. Rapporten är ett underlag för framtida utvärderingar och andra studier av stöden till ängs- och betesmarker.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
152
Utgiven:
2021-02-21
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV20:4
Författare:
Ullrika Sahlin, Martin Stjernman, Fabian Roger, Torbjörn Tyler, Ola Olsson, Lars Pettersson, Åke Lindström, Henrik G. Smith
Anvisning: