Webbutik

Utvärdering av djurvälfärdsersättningar

Utvärderingen undersöker hur ersättningarna för ökad djurvälfärd fungerat och om målen med ersättningarna nåtts. Rapporten drar slutsatsen att ersättningarna har fungerat väl och att de troligtvis ökat djurvälfärden. Utvärderingen rekommenderar att ersättningarna bör behållas men innehåller även förslag på förändringar för ökad ändamålsenlighet och enklare administration.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
64
Utgiven:
2019-09-17
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV19:8
Författare:
Stephanie Kindbom
Anvisning: