Webbutik

Tillämpningen av urvalskriterier i landsbygdsprogrammet 2014 - 2020

Urvalskriterierna i landsbygdsprogrammet ska bidra till att välja projekt och investeringar som bäst bidrar till målen. Nationella och regionala kriterier är kända i förväg och sökande kan utforma projekt och investeringar så att de ligger i linje med målen. Utifrån kriterierna görs en tydlig och målstyrande prioritering, där ansökningarna bedöms utifrån samma kriterier. Denna rapport belyser hur systemet har fungerat och ger rekommendationer till förbättringar som bör övervägas.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
66
Utgiven:
2019-06-28
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV19:5
Författare:
Sofia Wixe
Anvisning: