Webbutik

Innovationer i jordbruket och på Sveriges landsbygder

En sammanställning av Jordbruksverkets innovationsundersökning 2017

Två tusen företagare har intervjuats i en innovationsundersökning som inkluderar också jordbruks- och småföretag. I rapporten redovisas en sammanställning av svaren. Den ger en första översiktlig bild av innovationsbenägenhet och samverkan, belyser skillnader och likheter hos olika företagstyper i undersökningen, t.ex. jordbruksföretag kontra andra företag och landsbygds- kontra stadsföretagare. Detta är inledande delrapport som kommer att följas av fler rapporter med fördjupade analyser.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
52
Utgiven:
2019-06-25
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV19:3
Författare:
Johan Klaesson, Sara Johansson, Lina Bjerke, Malin Allgurin
Anvisning: