Webbutik

Är skyddszonerna placerade på rätt plats för att hindra erosion?

Jämförelse mellan landsbygdsprogrammen 2007-2013 och 2014-2020

Syftet med I utvärderingen är att bedöma placeringen av skyddszoner i förhållande till erosionsrisken. Detta görs för att få mer kunskap om var skyddszoner bör placeras för att ge bäst effekt. En jämförelse har gjorts mellan var skyddszoner varit placerade under förra programperioden och var de är placerade i den nuvarande. Härmed försöker utvärderingen att på länsnivå svara på frågorna om skyddszonerna som försvann var effektiva samt om de skyddszoner som har tillkommit är placerade i områden med hög risk för erosion.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
60
Utgiven:
2019-09-18
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV19:15
Författare:
Ann Kristin Eriksson, Elisabeth Bölenius, Carina Carlsson Ross, Hans Nilsson
Anvisning: