Webbutik

Landsbygdsprogrammet 2014-2018

Resultat och förväntade effekter

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Det finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns cirka 37 miljarder kronor i programmet under perioden 2014–2020.

Syftet med denna rapport är att koppla ihop information om vad vi ger stöd till med uppföljnings- och utvärderingsresultat. I de fall det är möjligt ges också framåtsyftande rekommendationer. Rapporten kan användas som ett uppslagsverk för dig som vill veta mer om landsbygdsprogrammet.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
180
Utgiven:
2019-08-22
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV19:13
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: