Webbutik

EIP-Agri - lärdomar från första åren

Halvtidsrapport från den löpande lärande utvärderingen av EIP-Agri med fokus på dess införande och uppstart

EIP-Agri är två nya stöd för innovation och samverkan i landsbygdsprogrammet. Ett stöd ges för gruppbildning och ett för genomförande av projekt. Dessa stöd utvärderas i en så kallad löpande lärande utvärdering. Det betyder att utvärderarna löpande studerar genomförandet och återkopplar till verksamheten som alltså får underlag till löpande förbättringar. I denna rapport beskrivs observationer, slutsatser och rekommendationer från de första åren med EIP-stöden.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
52
Utgiven:
2019-08-23
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV19:12A
Författare:
Anna Zachrisson,Therese Bjärstig, Katarina Eckerberg
Anvisning: