Webbutik

Hur kan vi utvärdera investeringsstödens effekter på jordbrukets och fiskets påverkan på näringsbalansen i vatten?

Förstudie för utvärdering av miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet inom landsbygdsprogrammet och investeringsstöd till vattenbruk inom havs- och fiskeriprogrammet

Utvärderingen syftar till att visa på de metoder som kan användas för att analysera programinsatsers effekter på förekomsten av fosfor och kväve. Det huvudsakliga syftet är att klargöra hur man kan utvärdera valda insatser, vilket underlag som krävs samt vilka metoder som kan användas.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
48
Utgiven:
2019-01-18
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV18:4
Författare:
Frida Edström
Anvisning: