Webbutik

Hållbar utveckling av fiskeområden - hur gick det?

Leader infördes för första gången i havs- och fiskeriprogrammet 2007-2013, inom det som kallades  prioriterat område 4, dvs. Hållbar utveckling av fiskeområden. Fokus var speciellt på socioekonomiska åtgärder och skapande av nya arbetstillfällen genom lokal förankring. Denna sammanställning visar att måluppfyllelsen var låg men hade andra effekter. Effekter som samverkan, nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte ansåg vara starka framgångsfaktorer.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
32
Utgiven:
2018-11-20
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV18:2
Författare:
Frida Solstorm
Anvisning: