Webbutik

Utvärdering av stöd till utbyggnad av bredband

Detta är en delrapport från utvärderingen av bredbandsstöd för svensk landsbygd. Stöden består av accessnät finansierat av landsbygdsprogrammet och ortssammanbindande nät finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Rapporten koncentrerar sig på effekter för företagare samt modeller för styrning av utbyggnaden. Kommunerna Lycksele, Sunne, Vara och Ystad har studerats närmare. Där har aktörer intervjuats och företagare har svarat på en enkät.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
72
Utgiven:
2018-05-15
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV18:1
Författare:
Patrik Cras, Yvonne Gunnarsdotter, Ylva Jonsson
Anvisning: