Webbutik

Löpande lärande utvärdering av Landsbygdsnätverket

Här beskrivs en löpande lärande utvärdering av Landsbygdsnätverket. Utvärderarna har observerat, analyserat och fört en dialog med aktörer i Landsbygdsnätverket. Synpunkter och förslag från utvärderarna kommer verksamheten tillgodo omedelbart och i vissa fall påverkar de också direkt genomförandet. Utvärderingen pekar på hur arbetet med att sätta mål och planera verksamheten så att den blir konsistent, ändamålsenlig och effektiv kan bidra till att aktiviteter väljs och utformas så att de bidrar till de uppsatta målen.  

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
40
Utgiven:
2017-11-14
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV17:6
Författare:
Maria Carlsrud Felander, Sofia Lindeblad, Fredrika Sydberger
Anvisning: