Webbutik

Kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning

SLU har analyserat kvalitetsförändringar i betesmarker med och utan miljöersättning. Datakällor från två miljöövervakningsprogram har använts: Kvalitetsuppföljning av ängs- och betesmarker samt Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS).

De viktigaste slutsatserna är att det är svaga tendenser till förändringar och ingen tillförlitlig koppling mellan förändring och miljöersättning samt att fjärilar och humlor främst påverkas av vegetationshöjd, blomrikedom och landskapstyp.

I rapporten finns även slutsatser om vad som behövs inför fortsatta utvärderingar.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2018-05-15
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV17:4
Författare:
Anders Glimskär, Åke Berg, Micha? ?mihorski, Erik Cronvall, Åsa Eriksson Redaktör: Lisa Karlsson, Jordbruksverket
Anvisning: