Webbutik

Socioekonomiska effekter av fartygsskrotningar inom svenskt fiske

Utvärderingen studerar effekterna av åtgärden för definitivt upphörande av fiskeverksamhet under fiskeriprogrammet 2007-2013. Utvärderingen analyserar i vilken utsträckning fartygsägarna som deltagit i åtgärden har återinvesterat i nya fartyg och hur fiskeansträngning och fångster utvecklats. Utvärderingen undersöker också socioekonomiska effekter av åtgärden.

Summary in English
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
40
Utgiven:
2017-05-09
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV17:3
Författare:
Johan Blomquist, Staffan Waldo
Anvisning: