Webbutik

Utvärdering av ESI-fondernas genomförande-organisationer i Sverige

13 ESI-fondsprogram ska i Sverige tillsammans bidra till EU:s 2020-mål. De fungerar relativt väl men genomförandet kan utvecklas, t.ex. genom tydligare prioritering bland styrdokument och genom tydligare beskrivning och samsyn kring hur respektive program förväntas nå sina mål. Fyra olika effektspår för påverkan har identifierats. Det så kallade direktspåret är dominerande i havs- och fiskeriprogrammet och landsbygdsprogrammet. Effektspåren står inte i motsats till varandra, men strategier och styrning behöver anpassas till respektive spår såväl mellan som inom programmen.Visa mer
Visa mindre
Sidor:
63
Utgiven:
2017-05-12
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV17:2
Författare:
Ingrid Rydell, Mats Kullander, Natalie Verständig, Frida Karlsson, Gunnar Lindberg
Anvisning: