Webbutik

Om förutsättningarna för utvärdering av resultat och effekter av bredbandsstöd i Sverige

Denna rapport är en del av utvärderingen av de bredbandssatsningar som finansieras via landsbygdsprogrammet och regionalfondsprogram i Sverige.

Kunskapsöversikten görs för att lägga grunden för kommande utvärderingar av satsningar på bredband under programperioden 2014-2020. I denna programperiod finns det bredbandsstöd inom såväl landsbygdsprogrammet som inom tre av regionalfondsprogrammen. Det är viktigt att utvärdera dessa satsningar av flera skäl: det är stora satsningar, de finansieras ur två olika europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder), och de har potentiellt stora och viktiga effekter på landsbygdsutveckling och regional tillväxt.Visa mer
Visa mindre
Sidor:
36
Utgiven:
2017-04-06
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV17:1
Författare:
Kjell Hansen, Thomas Norrby, Lovisa Neikter
Anvisning: