Webbutik

Biologisk mångfald i våtmarker som har anlagts med stöd från landsbygdsprogrammet

Inom landsbygdsprogrammet 2007-2013 kunde man få stöd för att anlägga våtmarker i odlingslandskapet. Denna rapport sammanfattar resultat av inventeringar av biologisk mångfald i 100 sådana våtmarker.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
52
Utgiven:
2016-09-06
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
55 kr
Artikelnr:
UTV16:1
Författare:
Linda Hassel och Erica Hindborg, Länsstyrelsen i Jönköping, Lisa Karlsson, Jordbruksverket
Anvisning: