Webbutik

Större miljönytta - lägre kostnad

I rapporten finns förslag på hur man kan göra ersättningar till natur- och kulturmiljöer i framtida landsbygdsprogram mer miljövänliga. Detta för att framtida program ska få en högre måluppfyllelse och kostnadseffektivitet. Slutsatserna kan sammanfattas i tre punkter:

  • Utgå från de regionala förutsättningarna
  • Premiera skötsel som ger effekter på landsbygdsnivå.
  • Fokus på resultat och värden kan bidra.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
146
Utgiven:
2017-09-12
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
Rapp2017_15
Författare:
Riksantikvarieämbetet
Anvisning: