Meny
Webbutik

Jordbrukarstöd och värdefulla gräsmarker

Hur fungerar de för arbetet med gynnsam bevarandestatus?


Strandängar, sandiga gräsmarker och trädrika betesmarker har ofta höga natur- och kulturvärden. Samtidigt är det ofta svårt att sköta en del av dessa marker inom ramen för jordbrukarstöden. Det gäller även andra gräsmarksnaturtyper och hotade arter knutna till dessa. Komplexa och tekniskt svårskötta marker, marker med lågt fodervärde och marker med behov av skräddarsydda lösningar passar dåligt in i generellt utformade stöd plus att ersättningsnivåerna ofta är för låga. I vissa fall skulle riktade, nationella stöd passa bättre. Grundproblemet i stora delar av landet är dock brist på jordbruk och betesdjur. Skogen tränger så sakteliga på.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
85
Utgiven:
2018-06-08
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA6822
Författare:
Naturvårdsverket
Anvisning: