Webbutik

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin - årsrapport 2023

Jordbruksverket har i uppdrag att löpande följa och utvärdera livsmedelskedjans utveckling över tid samt följa och utvärdera genomförandet av livsmedelsstrategin. Detta ska göras i samråd med berörda myndigheter. Denna rapport är en redovisning av regeringsuppdraget för år 2023.

Rapporten visar hur livsmedelskedjan har utvecklats (från och med år 2016 fram till senast tillgängliga statistik) för de företag som har huvudsaklig verksamhet inom livsmedelskedjan. Rapporten är uppdelad utifrån hållbarhetens tre dimensioner och utgår från livsmedelsstrategins övergripande mål och målen för de tre strategiska områdena (Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och Innovation).
Rapporten har beslutats av Jordbruksverkets generaldirektör.

Här hittar du bilagor
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
260
Utgiven:
2023-03-23
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA23:6
Författare:
Camilla Burman, Andreas Davelid, Frida Edström och Sandra Lindström.
Anvisning: