Webbutik

Jordbrukets roll i arbetet med det nationella klimatmålet

Jordbruksverket har under åren 2021 – 2023 genomfört ett antal kunskapssammanställningar och analyser inom olika regeringsuppdrag inom klimatområdet. Syftet med denna rapport är att samla den fakta och de bedömningar som myndigheten gjort på ett mer lättillgängligt sätt i en rapport. Syftet med denna rapport är också att bidra med ett underlag till det fortsatta arbetet inom det klimatpolitiska ramverket.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
138
Utgiven:
2023-07-31
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA23:12
Författare:
Tobias Markensten, Per Bodin, John Andersson, Gustav Eskhult och Mattias Gotting
Anvisning: