Webbutik

Integrerat växtskydd i jordbruket 2022

Vägledningsprojekt om kontroll av de åtta principerna för integrerat växtskydd

I rapporten beskrivs vägledningsprojektet och resultatet från de kontrollbesök som utfördes av kommunerna och länsstyrelserna. Rapporten redogör även för den utvärdering som gjorts efter projektets genomförande samt beskriver hur resultatet kommer att användas av Jordbruksverket framöver.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
62
Utgiven:
2023-02-08
Pris exkl moms:
50 kr
Pris inkl moms:
53 kr
Artikelnr:
RA23:5
Författare:
Teresia Persson
Anvisning: