Webbutik

Ekonomisk och strukturell data rörande svenskt insjöfiske

Sveriges insjöfiske är ekonomiskt hållbart och visar på en stor entreprenörskap, innovation och en hög förädlingsgrad. Trots en förhållandevis liten uppfiskad kvantitet av allt svenskt yrkesfiske står insjöfisket för ett stort ekonomiskt värde. Svenskt insjöfiske bidrar också till en levande landsbygdsutveckling, turistattraktion, mathantverk och mycket mer.

Jordbruksverket har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att samla in, sammanställa, bearbeta och analysera strukturell och ekonomisk data om det svenska limniska fisket i syfte att öka och sprida kunskapen om svenskt insjöfiske.

Arrangörerna Jordbruksverket, Sportfiskarna, Tillväxtverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveaskog, Stiftelsen för Östersjölaxen, Svensk sportfiskehandel och Landsbygdsnätverket hoppas att denna rapport gör att fler människor ökar sin förståelse för fisketurismens möjligheter och utmaningar och att vi därmed tillsammans kan ta ytterligare steg framåt i utvecklingen av svensk fisketurism.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
52
Utgiven:
2021-02-18
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA20:19
Författare:
Anvisning: