Webbutik

Inventering av risken för förgiftning av bin med växtskyddsmedel av typen neonikotinoider under svenska förhållanden, slutrapport 2015

EU har sedan 2013 begränsat användningen av tre neonikotinoider i grödor som är attraktiva för bin. En stor del av den kunskap vi har idag om hur bin påverkas av neonikotinoider kommer från laboratoriestudier av framförallt honungsbin som har matats med växtskyddsmedel. I ett forskningsprojekt har forskare från Lunds universitet och SLU i samarbete med Jordbruksverket undersökt hur ett växtskyddsmedel i gruppen neonikotinoider påverkar både honungsbin och vilda bin ute i jordbrukslandskapet. 

Den här rapporten sammanfattar projektets resultat.  

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2016-01-08
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA15:24
Författare:
Maj Rundlöf, Riccardo Bommarco, Ingemar Fries, Henrik G. Smith, Thorsten Rahbek Pedersen
Anvisning: