Webbutik

Harmoniserade riskindikatorer för växtskyddsmedel 2023

För att följa risktrenden för växtskyddsmedel på EU-nivå beräknas sedan 2019 de harmoniserade riskindikatorerna. Den redovisade perioden för denna publikation är 2011-2021.

För harmoniserad riskindikator 1, användning av växtskyddsmedel, har risken generellt minskat sedan indexåren 2011-2013 fram till 2018 och har sedan planat ut.

För harmoniserad riskindikator 2, beviljade dispenser, har risken legat ganska stilla under 2014–2017, men minskade något under 2018-2019. Indexet ökade igen under 2020 och 2021.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
13
Utgiven:
2023-08-28
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR659
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: