Webbutik

Harmoniserade riskindikatorer för växtskyddsmedel 2020

För att följa risktrenden för växtskyddsmedel på EU-nivå beräknas sedan 2019 de harmoniserade riskindikatorerna. Den redovisade perioden för denna publikation är 2011-2018.

För harmoniserad riskindikator 1, användning av växtskyddsmedel, har risken generellt minskat sedan indexåren 2011-2013 fram till 2018.

För harmoniserad riskindikator 2, beviljade dispenser, har risken legat ganska stilla under 2014-2017, men har under det senaste året minskat.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
20
Utgiven:
2020-08-27
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR562
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: