Webbutik

Harmoniserade riskindikatorer för växtskyddsmedel 2021

För att följa risktrenden för växtskyddsmedel på EU-nivå beräknas sedan 2019 de harmoniserade riskindikatorerna. Den redovisade perioden för denna publikation är 2011-2019.

För harmoniserad riskindikator 1, användning av växtskyddsmedel, har risken generellt minskat sedan indexåren 2011-2013 fram till 2019.

För harmoniserad riskindikator 2, beviljade dispenser, har risken legat ganska stilla under 2014-2017, men har under de senaste åren minskat något.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
15
Utgiven:
2021-08-26
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR602
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: