Meny
Webbutik

Underhåll diken för biologisk mångfald

Diken i odlingslandskapet har stor betydelse för växt- och djurlivet. Du behöver underhålla ditt dike för att säkerställa en god dränering och för att hålla åkermarken i gott skick. För att inte skada vattenmiljön bör du anpassa underhållet utifrån dikets förutsättningar och utföra det på ett varsamt sätt. Det här faktabladet innehåller konkreta råd för åtgärder i samband med dikesunderhåll som tar hänsyn till växter och djur.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
2
Utgiven:
2023-01-20
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR630
Författare:
Jenny Henriksson, Petter Haldén
Anvisning: